en English

Privacy Beleid

Privacy Beleid

In dit privacybeleid betekent "wij", "ons" en "onze" de Wereldwijde Alliantie van Impact Advocaten (“GAIL”) opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 09491407. Onze maatschappelijke zetel is 10 Queen Street Place, Londen, EC4R 1BE.

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid (samen met alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden opgeslagen, gebruikt en gedeeld.

Lees dit privacybeleid aandachtig door om onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Het legt ook uw rechten uit en hoe u contact met ons of onze toezichthoudende autoriteit kunt opnemen in het geval u problemen heeft die wij niet kunnen oplossen.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens gebruiken, zijn wij daartoe verplicht in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij zijn verantwoordelijk als 'verwerkingsverantwoordelijke' van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden van de AVG. We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met uw betrokkenheid bij ons en uw instructies, de AVG en andere relevante EU-wetgeving.

Termijn

Betekenis

Inbreuk op gegevensbeveiliging

betekent elke handeling of nalatigheid die al
de beveiliging van persoonlijke gegevens in gevaar heeft gebracht, bijvoorbeeld per ongeluk
verlies, vernietiging, diefstal, corruptie of ongeoorloofde openbaarmaking
van Persoonsgegevens;

Data Controller

is de entiteit die de doeleinden bepaalt waarvoor, en
de wijze waarop eventuele Persoonsgegevens worden verwerkt. Het heeft
een verantwoordelijkheid om praktijken en beleid vast te stellen in overeenstemming met
de AVG. GAIL is de gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens
gebruikt in haar bedrijf;

Gegevens Processor

omvat elke persoon die namens hem persoonsgegevens verwerkt
van een gegevensbeheerder. Medewerkers van gegevensbeheerders zijn:
uitgesloten van deze definitie, maar zal leveranciers omvatten
die persoonsgegevens verwerken op GAILnamens zoals
uitbestede dienstverleners;

Gegevensonderwerp

betekent de persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben;

EER

betekent de Europese Economische Ruimte;

GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming die van toepassing is in de hele
Europese Unie (ook in het Verenigd Koninkrijk);

Persoonsgegevens

betekent informatie met betrekking tot identificeerbare personen. Deze
omvat het uiten van een mening over het individu en eventuele
indicatie van de bedoelingen van iemand anders in de richting van de
individu. Persoonlijke gegevens omvatten speciale categorie
Persoonlijke gegevens;

Verwerkingsinformatie

betekent verkrijgen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen,
het opvragen, openbaar maken en/of vernietigen van informatie, of het gebruiken van
of er iets mee doen. Verwerking omvat ook:
het doorgeven van Persoonsgegevens aan derden;

Speciale categorie persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens waaruit raciale of etnische afkomst blijkt, politieke
meningen, religieuze overtuigingen, filosofische overtuigingen of handel
vakbondslidmaatschap, genetische en biometrische gegevens en gegevens
betreffende gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid;

We vragen om Persoonsgegevens omdat dit ons in staat stelt om onze service aan u te verlenen. Als u de door ons gevraagde Persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit ertoe leiden dat wij u niet langer diensten kunnen verlenen.

We verzamelen informatie over:

mensen die gebruik maken van of informeren over het gebruik van onze diensten of lidmaatschap;
bezoekers van onze website;
klagers;
mensen wiens diensten we gebruiken.

De AVG erkent bepaalde categorieën persoonlijke informatie als gevoelig en vereist daarom meer bescherming, bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid, etniciteit en politieke opvattingen (zie de definitie van speciale categorie persoonlijke gegevens hierboven voor meer details). In bepaalde situaties kunnen wij deze Bijzondere Categorie Persoonsgegevens verzamelen en/of gebruiken. We zullen Persoonsgegevens van Bijzondere Categorie alleen verwerken als daar een geldige reden voor is en waar de AVG ons toestaat om dit te doen.

Mensen die gebruik maken van of informeren over het gebruik van onze diensten of lidmaatschap. We kunnen op de volgende manieren online informatie over u verzamelen:

via uw aanvraag voor lidmaatschap;
via je lidmaatschap;
door uw verzoek om informatie;
door uw contact met ons op te nemen met vragen of andere correspondentie;
door het plaatsen van informatie op de website.

Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen, kunnen zijn:

Persoonsgegevens die we zullen verzamelen

Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, afhankelijk van waarom u contact heeft opgenomen
us

Persoonsgegevens die we zullen verzamelen

Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, afhankelijk van waarom u contact heeft opgenomen
us

Uw naam, adres, telefoonnummer en andere contactgegevens

Uw bank- en/of hypotheekgegevens   

Elektronische contactgegevens, bijv. uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer

Details van uw professionele online aanwezigheid, bijv. LinkedIn-profiel

Uw financiële gegevens bijv. bij lidmaatschap van GAIL

Uw arbeidsstatus

Uw gebruik van onze IT, communicatie en andere
systemen en andere bewakingsinformatie,
bijv. bij gebruik van ons beveiligde online klantenportaal.

Onze website maakt gebruik van cookies om bezoeken aan onze Website vast te leggen. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en u op zijn beurt een betere ervaring te bieden tijdens het browsen. Wanneer iemand onze website bezoekt, gebruiken we een service van een derde partij, Google Analytics, om standaard internetloggegevens en details van bezoekersgedragspatronen te verzamelen. Dit doen we om bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de website te achterhalen. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. We doen geen enkele poging om de identiteit te achterhalen van degenen die onze website bezoeken. Als we persoonlijk identificeerbare informatie willen verzamelen via onze website, zullen we hier op voorhand over zijn. We zullen duidelijk maken wanneer we Persoonsgegevens verzamelen en uitleggen wat we ermee willen doen.

Zie onze Cookie beleid voor meer informatie.

De Persoonsgegevens die we verzamelen van bezoekers van onze website zijn ook van toepassing op mensen die zich abonneren op onze mailinglijst.

Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen, afhankelijk van waarom u onze website gebruikt

Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en huisadres

Naam van uw organisatie en functietitel

Informatie met betrekking tot de kwestie waarover u contact met ons opneemt:

Betalings details

We doen er alles aan om al onze gebruikers een hoogwaardige service te bieden, maar als er problemen bij ons worden geuit, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen, zoals:

Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, afhankelijk van de aard van uw klacht

Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en mobiele telefoonnummer

Informatie met betrekking tot de zaak

Uw bankgegevens

Wanneer we personen of organisaties inschakelen om diensten voor ons uit te voeren, kan het zijn dat we persoonsgegevens van de dienstverlener of zijn personeel moeten verwerken om de dienstverlening te vergemakkelijken. We kunnen ook informatie verzamelen en bewaren om ons in staat te stellen die dienst te evalueren.

Dergelijke verwerkingen worden beheerst door contractuele voorwaarden tussen ons en de dienstverlener, maar de algemene bepalingen met betrekking tot bewaartermijnen voor gegevensbeveiliging enz. zoals uiteengezet in dit privacybeleid zijn van toepassing.

We kunnen ook persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen, zoals:

analyseproviders (bijv. Google Analytics);

publiek toegankelijke bronnen (zoals Companies House of de Charity Commission);

rechtstreeks van derden (zoals uw bank of hypotheekverstrekker of uw werkgever).

We kunnen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen; voor of ter uitvoering van ons contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract aan te gaan;

voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij; of waar u toestemming heeft gegeven.

We delen uw gegevens niet met andere organisaties voor marketing, marktonderzoek of commerciële doeleinden, en we geven uw gegevens niet door aan andere websites.

Een legitiem belang is wanneer we een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken, zolang dit niet wordt overschreven door uw eigen rechten en belangen.

De onderstaande tabel legt uit waarvoor we uw Persoonsgegevens gebruiken (verwerken) en onze redenen daarvoor:

Waarvoor gebruiken wij uw Persoonsgegevens

Onze redenen en de rechtsgrond voor verwerking

Om diensten aan u te verlenen (of in relatie tot u - niet rechtstreeks aan u)

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen.

Controles uitvoeren om onze leden te identificeren en hun identiteit te verifiëren; screening op financiële en
andere sancties of embargo's; andere verwerking 

noodzakelijk om te voldoen aan professionele, wettelijke en

wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op ons bedrijf.

Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Ervoor zorgen dat het bedrijfsbeleid wordt nageleefd en operationele redenen, zoals het verbeteren van de efficiëntie, training en kwaliteitscontrole.

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we onze eigen interne procedures volgen, zodat we onze service aan u continu kunnen verbeteren.

De vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie waarborgen.

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, bijvoorbeeld om ons intellectueel eigendom en andere commercieel waardevolle informatie te beschermen. Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Statistische analyse om ons te helpen ons bedrijf te beheren.

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, bijvoorbeeld om

zorg ervoor dat we onze eigen interne procedures volgen, zodat we onze service aan u continu kunnen verbeteren.

Voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en aanpassingen aan systemen

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, bijvoorbeeld om 

criminele activiteiten te voorkomen en op te sporen die schadelijk kunnen zijn voor ons en voor u. Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen

Ledengegevens bijwerken

Voor de uitvoering van ons contract met u of om stappen te ondernemen
op uw verzoek alvorens een contract aan te gaan. voldoen aan
met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen. Voor onze legitieme
belangen of die van een derde partij, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat we
in contact kunnen blijven met onze leden over bestaande en nieuwe
services.

Marketing van onze diensten aan bestaande en voormalige leden en derden die interesse hebben getoond in onze diensten.

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, dwz om ons bedrijf te promoten bij bestaande en voormalige leden.

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u updates (per e-mail, telefoon of post) te sturen over ontwikkelingen in de sector die voor u interessant kunnen zijn en/of informatie over onze diensten.

We hebben een legitiem belang bij het verwerken van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden (zie hierboven 'Hoe en waarom we uw Persoonsgegevens gebruiken'). Dit betekent dat we uw toestemming meestal niet nodig hebben om u deze berichten te sturen. Indien echter toestemming nodig is, zullen wij deze afzonderlijk en duidelijk om deze toestemming vragen. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

We kunnen u vragen om uw marketingvoorkeuren te bevestigen of bij te werken als u ons instrueert om in de toekomst meer diensten te verlenen, of als er wijzigingen zijn in de wet, regelgeving of de structuur van ons bedrijf.

De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan ook worden verwerkt door personen die buiten de EER voor ons werken.

Als we uw persoonlijke gegevens buiten de EER verzenden, zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de ontvanger passende maatregelen neemt om uw informatie te beschermen en dat elk contract passende clausules bevat over het gebruik van gegevens, bijvoorbeeld als het bedrijf in de VS is gevestigd, zullen we bevestigen of het is geaccrediteerd onder het EU-VS-privacyschild.

We kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van GAIL, of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van de antiwitwaswetgeving en het verminderen van kredietrisico's.

We staan ​​onze dienstverleners alleen toe om met uw Persoonsgegevens om te gaan als we ervan overtuigd zijn dat zij passende maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beschermen. We leggen ook contractuele verplichtingen op aan dienstverleners om ervoor te zorgen dat uw vertrouwelijkheid behouden blijft.

Mogelijk moeten we sommige Persoonsgegevens ook delen met andere partijen, zoals potentiële kopers van een deel van of al onze activiteiten of tijdens een herstructurering. We zouden ervoor zorgen dat elke ontvanger van de informatie gebonden is aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.

We bewaren uw Persoonsgegevens nadat onze relatie is beëindigd. We doen dit om een ​​van deze redenen:

om te reageren op vragen, klachten of claims die door of namens u zijn ingediend;

om aan te tonen dat we u eerlijk hebben behandeld;

om gegevens bij te houden die vereist zijn door toepasselijke wet- of regelgeving;   

voor bedrijfsbeheerdoeleinden.

We zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die u ons verstrekt en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Voor verschillende soorten gegevens gelden verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van de aard van de zaak waarover u ons heeft gevraagd te adviseren en het doel waarvoor ze zijn verzameld. Verdere details zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Om ons te laten weten dat u wilt dat wij uw hieronder beschreven rechten uitoefenen, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via de gegevens aan het einde van dit privacybeleid.
U hebt het recht om:

Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "toegangsverzoek van een betrokkene"). Dit stelt u in staat om een ​​kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u hebben en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.

Verzoek om verwijdering van uw Persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om Persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met het verwerken ervan. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u denkt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Verzoek beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's:

als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen;

wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen;

waar u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

u heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Vraag de overdracht van uw Persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde, uw Persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.

Toestemming intrekken op elk moment waar we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij informeren u als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw Persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die een zakelijke noodzaak hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw Persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingevoerd om elke vermoedelijke inbreuk op Persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgever op de hoogte stellen van een inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Als u ervoor kiest om lid te worden en een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie krijgt of aanmaakt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken.

We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van dit privacybeleid.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via contact@gailnet.org.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 11 juni 2018.

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke variaties worden van kracht bij plaatsing op de website. Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een kennisgeving op de website en in de voetteksten van onze e-mail. Waar mogelijk zullen we u rechtstreeks op de hoogte stellen als er materiële wijzigingen zijn in dit privacybeleid. We raden u echter aan om dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Uw latere gebruik van deze website of het verstrekken van persoonlijke informatie aan: GAIL wordt beschouwd als uw aanvaarding van de variaties.

Vragen, opmerkingen, zorgen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid of ons gebruik van uw informatie moeten aan ons worden gericht door:

E-mail: contact@gailnet.org

Postadres: GAIL, 10 Queen Street Place, Londen, EC4R 1BE

Telefoon: + 44 0207 551 7910

We hopen dat we eventuele vragen of zorgen die u heeft kunnen oplossen. In het geval dat wij daartoe niet in staat zijn, geeft de AVG u ook het recht om uw zorgen te uiten bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in het VK is het Information Commissioner's Office (ICO) met wie contact kan worden opgenomen via https://ico.org.uk/concerns of telefoon: 0303 123 1113. Het adres van de ICO is: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. We zouden het echter op prijs stellen als u de kans krijgt om uw zorgen weg te nemen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.